skip to Main Content

Läser du också dina jobbmail i juletid?

Så här i mellandagstider ökar vårt skärmanvändande markant och då kan det vara bra att reflektera lite över hur det här användandet egentligen påverkar oss.

Enligt årets rapport av Svenskar och Internet använder hela 61 % av den arbetande befolkningen internet för att blanda privat- och arbetsliv. Ett exempel på detta är att fler än hälften (53 %) läser jobbmejl på semestern säkert ännu fler när det inte är en lång och sammanhängande ledighet.

Men vad innebär det egentligen för organisationer att gränsen mellan privat- och arbetsliv suddas ut? Svaret är – vi vet inte exakt. Men det vi vet är att en förutsättning för att kunna bibehålla nivån av produktivitet kräver att organisationen dels bygger upp fungerande infrastrukturer med fler digitala stöd och att man samtidigt även måste säkerställa att arbetsmiljön är bra.

God arbetsmiljö – förutsättning för att alla ska kunna ta del av den nya teknikens möjligheter

Enligt publikationen “Framtidens arbetsmarknad och arbetsliv i den digitala eran” utgiven av Sveriges Riksdag, leder digitaliseringen och tillgång till teknik ofta till att medarbetare arbetar mer och det är osäkert vilka implikationer det kan få för såväl organisation som samhälle ur ett långsiktigt perspektiv. Enligt Arbetsmiljöverket kräver den nya ordningen dels en kunskapsuppbyggnad hos olika aktörer om arbetsmiljö och digitalisering för att kunna förebygga problem men även att de lagar och regelverk som beskriver kraven på en god digital arbetsmiljö moderniseras.

Konkurrenskraftig eller konkurs

Här till kommer ytterligare en dimension ur ett organisatoriskt perspektiv: för med jämna mellanrum publiceras nämligen olika framtidsspaningar som spår att många organisationer i riskerar att upplösas på grund av att de inte lyckas förbli tillräckligt innovativa. De förlorar i relevans och blir helt enkelt omjoggade av yngre, hungrigare och mer lättrörligare aktörer. Alltså kräver den nya ordningen explicit att organisationer inte bara måste skapa förutsättningar för att upprätthålla den nuvarande nivån av produktivitet, utan framförallt skapa en innovativitet.

Här följer fyra punkter som ökar sannolikheten för att lyckas med det:

1. Kommunicera – var lyhörd, agera och skapa förutsättningar för kreativitet genom att utveckla internkommunikationen så att den passar de individuella förutsättningarna i just din organisation. I en organisation där många arbetar från flexibla arbetsplatser är det ännu viktigare att nå ut med relevant kommunikation.

2. Mät – produktivitet och kreativitet hänger samman med en god arbetsmiljö. Mät därför regelbundet, gärna kvartalsvis hur medarbetarna mår, följ upp resultaten med konkreta handlingsplaner. Mät även insatserna av din internkommunikation så att du vet att den når fram på det vis som avsetts.

3. Adpotion – arbeta aktivt med att driva användande för att dels undvika resurssvinn samt öka förtroendet för ledningens förmåga men även att skapa en mer motståndskraftig och agil organisationskultur.

4. Satsa på ledarskap – ett riktigt bra ledarskap skapar engagemang och ökar såväl produktivitet som innovationslust!

Edmund Communication består av ett team kommunikationsstrateger specialiserade på förändringskommunikation. Behöver du vår hjälp eller vill veta mer om vad vi gör? Hör av dig! info@edmundcommunication.com

Edmund Communication

Edmund Communication är en kommunikationsbyrå som är specialiserad på intern- och förändringskommunikation. Med medarbetaren i fokus skapar vi framgång för företag genom att etablera hållbara digitala arbetssätt. Vi har utvecklat en arbetsmetodik som skapar förutsättningar för- samt säkerställer lyckade implementations- och förändringsarbeten genom att fokusera insatserna till en hög andel användande. Vi kallar det Adoption Communication och det syftar till att skapa långsiktig affärsnytta och reducera resurssvinn. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Back To Top